Kisah Perjuangan Kaum Muhajirin dan Anshar Bagi Agama Islam

Belajar Agama Islam

Belajar Agama Islam

Abu Bakar ra adalah seseorang yang mempunyai wibawa tinggi dan dapat menarik simpati kawan-kawan beliau. Orang-orang yang berkenan untuk diajak masuk Islam adalah Ustman bin Affan, Zubair bin Ibnu Awwan, Sa’ad bin Abi Waqos, dan Arqom bin Abi Arqom. Kecintaan orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW bertukar menjadi kebencian dan ejekan karena beliau mengajak mereka menyembah Allah.

Gangguan kaum Quraisy diteruskan kepada pengikut dan sahabat beliau terutama yang lemah. Sehingga setiap kabilah atau suku melakukan penyiksaan terhadap mereka yang memeluk Islam. Penyiksaan terhadap kaum muslim dilakukan dengan cara pemenjaraan, pemukulan, dan pemboikotan makanan dan minuman sampai-sampai mereka tidak mampu duduk.

Namun mereka tetap teguh memegang keimanannya kepada Allah sampai titik darah yang terakhir. Salah satu golonga muslim yang disiksa adalah Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan Khabban bin Arat.

Demi menyelamatkan keimanan, maka pada tahun ketujuh dari kenabian, umat muslim melakukan hijrah menuju Habasyah. Mereka yang turut dalam hijrah Nabi Muhammad adalah 73 orang laki-laki dan 11 orang wanita ke Habasyah dalam rombongan Ali bin Abi Thalib.

We Love Islam

We Love Islam

Pada tahun ke-11 dari kenabian Nabi Muhammad, 12 orang dari Madinah menghadap Nabi Muhammad untuk bermubaya’ah (masuk Islam) di Aqabah. Mereka kemudian menyiarkan ajaran Islam kepada kaumnya di Madinah.

Pada tahun ke-13 dari kenabian Nabi Muhammad, datang lagi sebanyak 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari Madinah. Lalu mereka menyiarkan Islam di Madinah. Peristiwa itu dikenal dengan sebutan Baiatul Aqabah kedua.

Pada Baiatul Aqabah kedua mereka menginginkan agar Nabi hijrah ke Madinah. Merea bersama dengan kaum muslimin lainnya berjanji akan menjamin keselamatan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, sebagaimana orang-orang Hawariyin menjadi kepada Nabi Isa as.

Kaum dari Madinah ini akhirnya terkenal dengan sebutan Sahabat Anshar.

About Agus Siswoyo

Warga Tebuireng, Blogger Indonesia, Penulis Lepas, Peduli Yatim, dan Guru TPQ. Follow me at Twitter @agussiswoyo.
This entry was posted in Islam and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Kisah Perjuangan Kaum Muhajirin dan Anshar Bagi Agama Islam

  1. Pingback: Tata Cara Pergaulan Manusia Menurut Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 | The Jombang Taste

  2. hady says:

    i like this story b’cause islamic bgd>>

Comments are closed.