Tag Archives: permainan boi boi an

Olahraga Gembira Dalam Permainan Tradisional Jawa Boi-boi-an

Boi-boi-an adalah nama salah satu permainan tradisional masyarakat Jawa selain congklak, gundu, jaranan, egrang, kasti, yoyo dan lain-lain. Mengenai penulisan boi-boi-an ada yang berbeda setiap daerah. Ada yang menulis boy-boy an, boy-boy-an dan boiboian. Entah apa dasar penamaan permainan ini. … Continue reading

Posted in Sosial Budaya | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment